VOGEZENTOCHT

VOGEZENTOCHT

In december 2016 heeft Les Lasagnes du cœur geholpen met de financiering van een Vogezentocht, georganiseerd door VZW Saiha (pluralistische dienst voor de begeleiding en maatschappelijke integratie van personen met een beperking).

Fitnessclub Fitemotion’s in Andenne heeft op 24 januari 2016 een 'Swim-Schwinn' marathon georganiseerd. Er was besloten dat de opbrengst van het evenement ten goede zou komen aan Saiha. Dat besluit was genomen door Fitemotion’s zelf, maar op aanbeveling van de gemeente Andenne. Als reactie op dit goede nieuws hebben wij als Saiha besloten dat geld aan te wenden voor een project dat gericht is op zelfovertreffing om bij het thema sport en inspanning te blijven, aangezien daar ook de passie van onze donateur ligt.

Wij zijn onder onze doelgroep een informatie- en sensibilisatiecampagne gestart, met name tijdens de gebruikersraad van december 2015 en via onze kwartaaluitgave 'Saiha Infos' van januari 2016. Deelname aan dit project was mogelijk voor iedereen die een lopend dossier bij Saiha had. Een voorwaarde voor goedkeuring van de inschrijving was dat er een medische verklaring moest worden overgelegd, afgegeven door een behandelend arts of medisch specialist indien die persoon onder behandeling was. 6 deelnemers zijn van start gegaan met het project en 2 van hen moesten gedurende het traject afhaken vanwege veranderingen in hun medische toestand. Van die 6 mensen: - waren er 3 met een verstandelijke beperking; - was er 1 met een lichamelijke en een verstandelijke beperking; - was er 1 met niet aangeboren hersenletsel; - en had er 1 een dubbele diagnose. De deelnemers zijn afkomstig uit de volgende gemeenten: Andenne, Seilles, Vezin, Faulx-les-Tombes en Huy en geen van hen heeft werk. 3 van hen konden lezen en schrijven.

Twee van onze medewerkers hebben zich vrijwillig aangemeld om als projectmanagers te fungeren. Zijn zorgden voor het opstellen van de kwartaalplanning voor de trainingen en waren verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan de deelnemers en hun families. Ze zijn ook eerst op zoek gegaan naar materiaal om aan te schaffen, waarna ze dat samen met de deelnemers zijn gaan kopen. De coördinator van Saiha heeft zich ontfermd over de zoektocht naar geschikte accommodaties en naar informatie over een gezonde en verantwoorde manier van bergwandelen. Ook heeft hij de verschillende routes door de Vogezen uitgestippeld. Het bestuur van Saiha heeft zich beziggehouden met het financiële plaatje (sponsors, personeelskosten,…), de verzekeringen en de vervoerslogistiek. De hele field crew van Saiha heeft gecoacht tijdens de trainingen. Na verloop van tijd is er nog een derde projectmanager aangesteld om zich bezig te houden met het efficiënt beheren van alle taken en het bewaken van de termijnen, zodat alle condities tijdens de week in de Vogezen optimaal zouden zijn. Om een juiste informatievoorziening te kunnen waarborgen werd gebruikgemaakt van de volgende middelen: vergaderingen, verslaglegging, correspondentie per post en e-mail, telefoon.
De trainingen werden verspreid over de periode van februari tot december 2016 met een interval die afhankelijk was van diverse factoren, zoals het weer, externe verplichtingen en de ontwikkelingen van de groep. In de week van 12 tot en met 16 december was het dan zover: de trektocht door de Vogezen. Uiteindelijk waren er 4 deelnemers en 3 begeleiders die de tocht gelopen hebben. Bij de trainingen hebben we ervoor gekozen om progressief te werk te gaan, wat inhoudt dat de moeilijkheidsgraad, de afstand en het tempo stilaan steeds verder werden opgevoerd. In samenwerking met Fitemotion’s was er ook een trainingssessie waar de deelnemers en begeleiders goed hebben leren rekken en strekken. Omdat we ons bewust waren van de problemen waar onze doelgroep mee te maken zou kunnen krijgen, hebben we de routes tijdens het verblijf in de Vogezen hier en daar wat aangepast om te voorkomen dat het te vermoeiend zou worden, ofwel om het valrisico voor de deelnemers met een fysieke beperking te beperken.

Van verschillende kanten hebben wij hulp gekregen om dit project op te zetten en tot een goed einde te brengen:

 Financiële middelen:
o opbrengsten van de 'Swim-Schwinn' dag die Fitemotion’s georganiseerd heeft;
o ondersteuning door de gemeente Andenne;
o ondersteuning door de Abdij van Orval;
o ondersteuning door Les Lasagnes du cœur;
o ondersteuning door Sabam;
o snoepverkoop door Saiha tijdens 'Les Fêtes de Wallonie' in Andenne;
o personeelskosten die Saiha voor haar rekening heeft genomen;
o financiële bijdragen van de deelnemers zelf (logies, maaltijden).

 Personele middelen:
o de begeleiders van Saiha (verzorging van de trainingen);
o het bestuur van Saiha (financiële afwikkeling, verzekeringen, autohuur, vergoedingen aan het personeel);
o de coördinator van Saiha (informatie inwinnen over een gezonde en verantwoorde manier van bergwandelen, accommodaties en looproutes zoeken, projectcoördinatie);
o 3 begeleiders die als projectmanagers fungeerden en de begeleiding tijdens de week in de Vogezen verzorgd hebben;
o Fitemotion’s;
o berggids voor de nachtwandeling;
o de deelnemers.

 Logistieke/technische middelen:
o Fitemotion’s (trainingssessies rek- en strekoefeningen);
o Décathlon (adviezen en aankoop materiaal);
o Afdeling sportzaken van de gemeente Andenne;
o autoverhuurbedrijf Location Mosane;
o jeugdherberg 'Auberge de la Roche du Page' (overnachting in Xonrupt-Longemer);
o vervoer per bestelbus;
o uitzoekwerk wandelroutes;
o diverse vergaderingen.

 Documentatievoorziening:
o bestellen van wandelkaarten;
o uitzoekwerk op internet;
o diverse correspondentie;
o folders;
o informatiebijeenkomst.

Het project is met succes afgerond en er zijn goede resultaten behaald op het gebied van zelfovertreffing, voldoening, welbevinden, volharding, groepsdynamiek (cohesie / groepsgeest) en commitment op lange termijn. We hebben kunnen constateren dat de prestaties na verloop van tijd en naarmate er meer getraind werd, steeds verder groeiden. De groepsgeest is met name gedurende de week in de Vogezen geobserveerd. De wandelroutes moesten een paar keer worden aangepast vanwege de fysieke aandoeningen en de vermoeidheid. Alle handelingen die in het kader van het project moesten worden uitgevoerd, hebben onze doelgroep ook in staat gesteld nieuwe vaardigheden op het gebied van verantwoordelijkheidsbesef en permanente educatie te leren en te ontwikkelen (hygiëne, de relatie met het eigen lichaam, administratieve rompslomp, veiligheid, gevoel van eigenwaarde, communicatie, respect, …).

Voor wat betreft de rusttijden zijn er verschillende korte 'balansvergaderingen' met de deelnemers geweest. Ook was er nog een aantal organisatorische vergaderingen die alleen betrekking op Saiha hadden. Vlak voor het vertrek naar de Vogezen was er nog een bijeenkomst waar ook de families van de deelnemers bij aanwezig waren. Hier kwamen alle praktische details van de reis aan bod.

Op 12 januari 2017 was er een fotoreünie georganiseerd om alle foto's te bekijken die er tijdens de trainingen en tijdens de trektocht waren gemaakt. Dit was tegelijkertijd ook een mooie gelegenheid om even te debriefen met alle deelnemers en hun families. Daaruit kwam naar voren dat de deelnemers de trainingen heel nuttig gevonden hebben als voorbereiding, maar dat ze wandeltochten soms toch moeilijk en vermoeiend vonden, voornamelijk vanwege het terrein dat niet overal goed begaanbaar was. In algemene zin kijkt iedereen heel positief terug op het hele project en op de week in de Vogezen in het bijzonder. Ook de families gaven aan heel tevreden te zijn en benadrukten dat het project goed georganiseerd was en dat ook de informatievoorziening goed geregeld was. Het merendeel (deelnemers + families) kijkt ernaar uit om in de toekomst nog een keer mee te doen aan dit project.

Namens het team van Saiha,
Lessya, Stéphanie, Bruno

Contacteer ons!

Contacteer ons!