SPELLETJES VOOR DE JONGEREN VAN 'LES COLVERTS'

SPELLETJES VOOR DE JONGEREN VAN 'LES COLVERTS'

De jongeren die bij 'Les Colverts' in Malonne verblijven, hebben ook een aantal spellen ontvangen die ze zelf konden bestellen dankzij uw bijdrage. Ze zijn u dan ook heel dankbaar voor dit prachtige cadeau (een aantal van de jongeren was terug bij het gezin toen de foto gemaakt werd)


Ons tehuis is erkend als instelling voor jeugdhulpverlening.
Wij bieden opvangmogelijkheid aan 15 adolescenten van
14 tot 18 jaar en aan jongvolwassenen tot 20 jaar
die hier zelf om vragen.
Bij crisissituaties, conflicten en ander leed bieden wij speciale en individuele ondersteuning aan de jongere en diens familie: residentiële en niet-residentiële jeugdzorg
(re-integratie in het gezin
of begeleiding bij zelfstandig wonen).

Contacteer ons!

Contacteer ons!