SPEELGOED VOOR VZW 'LES GENTIANES'

SPEELGOED VOOR VZW 'LES GENTIANES'

Vandaag was het de beurt aan VZW 'Les Gentianes' om allerlei spelletjes en speelgoed in ontvangst te nemen die ze nota bene zelf hadden kunnen uitkiezen. En dat allemaal dankzij uw gulle bijdrage! De kinderen bedanken u hartelijk!

VZW 'Les Gentianes' houdt zich al sinds 1973 bezig met de opvang van en de hulp aan jongeren - kinderen en adolescenten - die veelal getekend zijn door een moeilijke thuissituatie. Onze diensten zijn meer specifiek gericht op jongeren met problemen en volwassen die problemen ondervinden bij het nakomen van hun ouderlijke plichten; daarnaast op ieder kind waarvan de gezondheid of veiligheid in het geding is of waarvan de onderwijsvoorzieningen in het gedrang zijn gekomen door zijn eigen gedrag, dan wel het gedrag van zijn familie of naasten.

Contacteer ons!

Contacteer ons!