DINER LASAGNES LES ANÉMONES

DINER LASAGNES LES ANÉMONES

Residentiële dienst voor volwassenen
De Residentiële dienst voor volwassenen is een woonomgeving die specifiek gericht is op mensen met een beperking. De bewoners krijgen therapeutische begeleiding en volgen onderwijs in een liefdevol kader. Lessen over voeding en hygiëne, begeleiding op het gebied van liefde en seksualiteit en psychologische hulp en tal van andere vaardigheden die worden aangeleerd door het team van pedagogen en verzorgers die 24 uur per dag en het hele jaar rond aanwezig zijn. Het hele jaar door worden er activiteiten georganiseerd op het gebied van cultuur, sport en recreatie. Zo gaan de volwassen bewoners al sinds 1984 het dorp in om huis-aan-huisbladen te verspreiden.

De bewoners worden opgevangen in een omgeving met een gemengd karakter die volledig is aangepast voor mindervaliden en waar bijna iedereen een eigen kamer heeft.

Een gezinsvervangend tehuis in een landelijke omgeving en waar toch alle faciliteiten en animaties de buurt zijn.

Residentiële dienst voor jongeren
Kinderen en adolescenten hebben behoefte aan een omgeving waarin ze zich kunnen ontwikkelen. Als dat vanwege een beperking niet meer mogelijk is in de thuissituatie, kunnen jongeren van 4 tot 25 jaar terecht bij de residentiële dienst voor jongeren 'Les Anémones', waar er 24 uur per dag voor ze gezorgd wordt in een passende omgeving.

Medische begeleiding, verpleegkundige zorg, functionele revalidatie, aanbod van educatieve, creatieve en recreatieve activiteiten, psychologische begeleiding of therapie, activiteiten die gericht zijn op ontwikkeling van meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid, enzovoorts. Aan alles is gedacht, zodat de jongeren zich optimaal kunnen ontplooien en ondersteund worden in hun autonomie.

Het personeelsteam van de instelling bestaat uit pedagogen, een maatschappelijk werkster, een psycholoog en een klinisch psychiater die de families een luisterend oor bieden en hen met raad en daad bijstaan. Voor zover dat mogelijk is, is het gezinsvervangend tehuis slechts een tijdelijke opvangplek. Het is namelijk de bedoeling dat zowel het kind als de ouders hier een ontwikkeling doormaken en vaardigheden aanleren, zodat het kind straks weer thuis kan wonen.
Het is op de eerste plaats een thuis waar geborgenheid en gezelligheid voorop staan.

Het project 'Tremplin' (springplank) bereidt de oudste groep voor op een zelfstandig bestaan. Het bestaat uit drie appartementen waar drie jongeren van 16 jaar en ouder kunnen wonen.

In één van die appartementen is een 'transitiekamer' ingericht waar een jongere kan worden voorbereid op de overstap naar 'Tremplin'.

Gesuperviseerde huisvestingsdienst
De gesuperviseerde huisvesting is specifiek gericht op volwassenen van alle leeftijden en jongeren 18 jaar en ouder met een verstandelijke beperking. De bewoners wonen er alleen of in kleine groepjes en genieten een hoge mate van onafhankelijkheid, doordat ze op een zo zelfstandig mogelijke manier wonen. Wel is er permanent toezicht op het fysieke, psychologische en sociale welzijn van de bewoners, wat zich bijvoorbeeld vertaalt naar hulp bij budgettair beheer, hygiëne of voeding.

Les Anémones VZW
Rue du Pétrau, 11 1390 GREZ-DOICEAU (HEZE)
010 / 84 56 15

Contacteer ons!

Contacteer ons!