'LA MOHINETTE' OP VAKANTIE IN MARRAKESH

'LA MOHINETTE' OP VAKANTIE IN MARRAKESH

La Mohinette VZW, Allée des Bouleaux, 15 - 4140 Dolembreux Tel.: 04 368 78 96
In 1965 werd er in regio Esneux-Aywaille een Rotary Club opgericht. De oprichter en voorzitter van die club wilde vooral iets betekenen voor jongeren. Op verzoek van een jeugdrechter besloot de Rotary Club Esneux-Aywaille daarom om zich te gaan inzetten voor de opening van een opvanghuis voor jongeren. De aanzienlijke bedragen die benodigd waren voor het opzetten van zo'n opvanghuis, werden verkregen door de financiële borgstelling van alle leden van deze Rotary Club.
Zo kon er een vereniging zonder winstoogmerk worden opgericht die de naam 'La Mohinette' heeft meegekregen. De statuten werden bekendgemaakt onder nummer 5273 in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 november 1966. Als sinds 1966 zet 'La Mohinette' haar missie voort, waarbij steeds alle ontwikkelingen op het gebied van jeugdhulpverlening worden gevolgd.
Doel: de kinderen die aan ons worden toevertrouwd op een cruciaal moment in hun leven, hebben zowel op psychologisch als op materieel vlak handvatten nodig. Die handvatten bieden wij hun. Zo bouwen ze aan een nieuwe, solide basis vanwaar ze een nieuwe start kunnen maken, hun weg kunnen vervolgen en vaardigheden ontwikkelen om uit te groeien tot zelfstandige, verantwoordelijke volwassenen. Samen met de minderjarige en zijn familie wordt een gestructureerd begeleidingsplan opgesteld, waarmee de jongere gestimuleerd wordt zijn eigen mogelijkheden steeds beter te benutten. 1. Het kind of de jongere wordt niet beschouwd als lijdend voorwerp, maar als actor: bevordering van een positief zelfbeeld, hem zelf de verantwoordelijkheid laten dragen over zijn eigen keuzes. 2. Ten aanzien van de relaties die het kind of de jongere met anderen aangaat: behoud van de familieband, een eigen netwerk opbouwen en onderhouden, relaties met anderen versterken met respect voor verschillen op welk vlak dan ook. Ten aanzien van de maatschappelijke positie van het kind of de jongere: bevordering van de integratie in de samenleving, ondersteuning van het aanpassings- en ontwikkelingsproces binnen de algemeen geldende sociale normen.

Contacteer ons!

Contacteer ons!